Monday, April 24, 2017

Illusionism uues  EY audiitorbüroo Rail Balticu tasuvusanalüüsis

Illusionism ehk maakeeli mustkunst on põnev meelelahutus. Meenub üks klassikaline tsitaat mustkunsti kohta: "Mustkunstnikud on ausad inimesed: nad lubavad midagi teha ja siis teevadki selle ära." Umbes säärane olemus on ka värske RB tasuvuse analüüsi kajastusel (analüüsi ennast ei avaldata).1)  Räägib meedia ja selles tegutsevad  RB apologeedid meile, kuidas nüüd on täiendav positiivne argument RB rajamiseks, kuna "projekt on majanduslikult tasuv" ja "nüüd vähenevad RB vastaste read".

Näikse, et see ongi tegelikult sääraste analüüside peamine eesmärk - vähendada vastaste ridu. Sisuline analüüs sisuliste küsimuste üle on apologeetide meelest justkui täiesti teisejärguline.2) Mis aga täiesti uskumatu, nagu selgus, ei avaldatudki analüüsi ennast, vaid selle kokkuvõte. Analüüs ise salastati - nii uskumatu kui see ka pole. Tekib küsimus: mis on sellise analüüsi  eesmärk, mida sellega tõestada püütakse?**


**parandus: analüüs hiljem küll siiski avaldati, kuid nagu kodanikeühenduse Avalikult Rail Balticust eesvedajate Karli Lamboti ning Priit Humala poolt avastati, siis analüüsis leidub metsikult suuri vigu, mistõttu näiteks diskonteerimata tulusid (saaste vähenemise tõttu) on üle hinnatud 3 miljardi euro väärtuses (lisaks paljudele muudele vigadele, mis RB analüüsi tulemust moonutab).

http://www.avalikultrailbalticust.ee/index.php?id=8543) Suurim illusionism värkses analüüsi kajastuses on see, et  ajakirjanduses jagatud analüüsi kokkuvõtteid, nagu annaks RB tulu ühe euro kohta kuus eurot (mulle jäi siinkohal täiesti arusaamatuks, mis ajaperioodi jooksul tulusid siis üldse näidata püüti - see aspekt oli muide arusaamatu kogu kajastuse suhtes).


Ent kuidas selline "väga suurepärane" tulemus saavutati? Abrakadabra aluseks on asjaolu, et eeldatakse EL-i poolset rahastust 85% ulatuses.  Seda aga ei garanteeri mitte keegi, see otsustatakse ära alles mitme eelarvestusperioodi vooru jooksul, konkureerides sealjuures teiste taristuprojektidega üle Euroopa, sõltudes EL-i sisestest tõmbetuultest jne. Ühesõnaga on tegu puhta butafooriaga - kui raha EL-ist ei peaks tulema, siis ei pruugi projekt kunagi täielikult valmis saada, rääkimata kasumisse jõudmisest.


4)  Sellise analüüsi tulemusel ei ole analüüsitud Eesti jaoks (ja ka RB vastaste survegruppide, nagu Avalikult RB-st) kõige põletavamat küsimust: kas valitud trass on kõige optimaalsem või leidub sellele märksa odavamaid ja majanduslikult mõistlikumaid alternatiive.


5) Mitte vähem huvitav pole esitatud võrdlus "võimalike" piletihindade kohta nn analüüsi kajastuses:


näiteks tuleb sellest välja, justkui maksaks autosõit Tallinnast-Pärnusse 19 eurot. Kui seda vahemaad sõita Land Cruiseriga, võib see number tõesti tõele vastata - normaalsel sõiduautol jääb see siiski 10-12 euro kanti. Bussipiletiks on märgitud 7 eurot - huvitaval kombel maksab tpilet.ee andmetel ka kallima otsa (kõrgema kvaliteediga bussidega) Lux Expressi pilet Pärnusse 5 eurot.


Pole küll halb väljavaade sõita Pärnusse 50 minutiga ja ma olen isegi seisnud kiirraudteevõrgu arendamise idee eest Eestis, aga kui seda tehakse nii läbimõtlematul ja kallil moel, rajades raudteetrasse soodesse, looduslikult tundlikele aladele ja põhjendamatutes asukohtades (mitte ära kasutades olemasolevat trassi, mis on nii loodushoiu kui ehituskulude arvestuses kordades kasulikum; kas või lähtudes  viimase meeleavalduse avakõnes hr Kiho poolt tutvustatud printsiibist: viia raudteekiirus esialgu 160 km/h) - siis sellise jabura raudteeprojekti hind ongi nii kallis, et ka pilet saab olema väga tõenäoliselt kõrgem, kui see oleks taskukohane tavaeestlasele.6) Analüüsis pole nähtavasti kajastatud ega võrreldud raudteelaiuse (veermiku laiused Euroopa ja Eesti raudteel on erinevad, vastavalt 1435 mm ja 1520 mm) küsimust. Et saada RB raudteest maksimaalset kasu, tuleks RB rajada minu hinnangul kahel laiusel, et võimaldada sellel nii kitsarööpalistel reisirongidel kui ka laiarööpalistel kaubarongidel sõita (laiarööpalised kaubarongid on tehniliselt efektiivsemad). Samuti annaks see väga palju lisaväärtust ja sisulise mõtte RB-le integreerituse näol kohaliku raudteevõrguga. Praegu puudub see täiesti. Tänasel kujul RB rajamisega võib kaasneda kogu Eesti raudteeliikluse hääbumiseni - alustades Viljandi suunast. Kasu Eesti regionaalsele arengule ja keskkonnasõbralikule transpordile oleks tänase RB-ga miinusmärgiga.Sic transit...
No comments: