Sunday, November 18, 2012Kui  hull see asi  tegelikult  on?

Eellugu: 2003. aastal (Partsi valitsuse ajal) muudeti Eestis erakonnaseadust, mis võimaldas "musta" (s.o teadmata või kuritegeliku päritoluga) raha otsetee poliitikasse (vt link nr 6), sisuliselt legaliseerides rahapesu


Alustuseks blogi autorilt 3 küsimust Reformierakonna ministritele:

  1. Kas suudate DOKUMENTAALSELT TÕESTADA (mitte uskuda, sõbrad – uskuda ei saa me hetkel enam kedagi), et kogusummas uurimise käigus avastatud vähemalt 1,3 miljonit krooni sularahaannetustel ei ole kuritegelikku päritolu?? Ehk teisisõnu, et tegu pole rahapesuga. Tõestus ei ole see, kui annetaja ütleb, et "sai laenu tagasi" või see oli "ämmalt saadud" või "kappi kogunenud raha".
  2. Kas praegune justiitsminister oli aastatel 2009-2010 Reformierakonna peasekretär, kelle kohustuseks on ka erakonna finantsasjade kontrollimine? Oli.
  3. Kui sularaha-annetuste legitiimsust tõestada ei suudeta ja praegune justiitsminister oli peasekretäriks ajal, mil neid kahtlasi annetusi tehti, kas ta siis on õige inimene justiitsministriks? Objektiivsetel alustel!
Näidake palun seda "ausat ministrit", kes arvab, et nii peaksid asjad Eestis käima, sest isegi Michal on tähelepanuväärselt meedias märkinud vastupidist (enne skandaali).


12 märkimisväärset linki meediast:

1. Jaanuaris 2012 ütleb Michal ise otse-eetris, et igale poliitikule annab tagasiastumiseks põhjuse juba kuriteo kahtlustus, mitte süüdimõistev otsus:


2. Meikar'i poolt üles tunnistatud rahastamisskeemi on juba varem otsesõnu meedias lahti seletanud endine rahvaliitlane kadunud Ülo Nugis:


3. Michal ütleb, et Meikar peab oma väiteid tõestama, teades ise juba sel hetkel, et neid tõestada pole Meikaril võimalik. Nagu ta teadis ka sel hetkel juba seda, et säärane rahastamisskeem on juba vähemalt 10 aastat kestnud. Kui ta väidab, et ta seda ei teadnud, siis juba ainuüksi selle tõttu ei ole ta justiitsministri kohale absoluutselt sobilik inimene (sest ta kas valetab või näitab ennast täielikult ebakompetentsena)4. Kristjan Karis (üks erakonna 82 suurannetajate hulgast muide) teatab Meikari ülestunnistuse päeval osalemist sarnases skeemis, kuid samal päeval taganeb oma väitest ja "unustab" erakonnaliikme, kes talle selle raha oli andnud (kuna olevat häbenenud oma nime all annetada)5. Lillo e-kirjad viitavad otseselt sularaha sissemaksete koordineerimisele6. Eesti põhiseaduse üks autoreid kirjutab (sügis 2012): peaasjalikult leidis maffia raha Eesti võimukandjate juurde tee 2003. aasta seadusemuudatustega. Eestis sai seeläbi võimalikuks slaavi kultuuriruumis tuntud nähtus: otkat


Herkel kinnitab: 
http://arvamus.postimees.ee/659404/andres-herkel-2003-aasta-erakonnaseadus-on-veel-suurem-ebaonnestumine/

Jama rahadega on Reformis kestnud juba vähemalt 13 aastat. Tegelikult pole ka uus erakonnaseadus täiesti läbipaistev.


7.. Kust see 1,3 miljonit asjaosaliste arvates tuli8. Mängu tuleb ämm9. Ligi: valetajast justiitsminister on täiesti OK, peaasi et ta mulle ei valeta!10. Ansip: meid [Reformi] on alusetult süüdistatud ja korvamatut kahju põhjustatud


11. Michal: pole alust ämmade ütlustes kahelda


12. Michal ja Lillo nimetavad musta rahastamist "laimukampaaniaks"


No comments: