Saturday, September 19, 2020

 Kuivarahu või Rukkirahu kanal?   - Hiiu ja Vormsi saarte ühendused tõstaks uuele kvaliteeditasemele Rukkirahu neljakilomeetrine tamm ja sadam


30 aasta jooksul on taasiseseisvunud Eestis käidud välja mitmeid kõrgema ja madalama lennuga ideid, näiteks kuidas ühendada suursaari mandriga, eri variante nii ühe, kahe kui isegi kolme sillaga. Neist, vahest üheks värvikamaks näiteks, on üks eriskummalisemaid ideid 1990-te lõpust, kus oli käidud välja idee kahest sillast Kõverlaiule (Väinameres), vastavalt Hiiumaalt ja Muhumaalt, kust sild saaks jätku mandrile. Tolle idee väljakäija oli välja rehkendanud, et niimoodi ühendataks vähimate kilomeetrite arvuga kõik suursaared. Pole küll päris kindel, mida arvanuks sellisest lahendusest näiteks kärdlalased, kes  pidanuks umbes 40 km sõitma lõuna suunas, selleks et jõuda Tallinnasse, mis asub Kärdlast kirdes :)


Selle aja jooksul on palju vett merre voolanud, loodud riigifirma (suuresti tänu minister Palo omaaegsele ennastsalgavale tööle), mis haldab eramonopoli asemel laevaühendusi väga efektiivselt, uuenenud tehnoloogiatel sõitvad laevad, mis sõidavad nüüd hübriidtoitel (suures osas juba elektriga), arenenud tehnoloogiad ja teadmised. Ühenduskiirused saartega kahjuks palju pole muutunud, kuigi väga reaalseid ja mõistlike hindadega lahendusi oleks ka selles osas võimalik kasutusele võtta. Sääraseid, mis hoiaks tulevikus kokku nii raha kui ka oluliselt sõiduaega. Siinjuures mõlemale saarele, nii Vormsile kui Hiiumaale, ligi veerandi jagu.


Lugedes värskest PM-st taas artiklit alternatiividest Rohuküla-Heltermaa laevateele, kus kaalutakse Kuivarahu ja Rukkirahu kanalite eeliseid ja puudusi, meenus mulle kiirelt juba varem väljakäidud idee Hiiumaa ühenduse teemal, mis enamikule artiklis mainitud probleemidele lahenduse annaks. Nagu seal lehes tabavalt mainiti, on viimase 21 aasta jooksul Rukkirahu kanalit 6 kurda süvendatud - kas see pole näide kilplaste tööst?  Kuigi ei ole enda ideed laiemalt levitanud, on minu arvates enam kui ilmne, et see on vaieldamatult kõige kiirem ja otsem ühenduse lahendus Hiiumaaga, mis kokkuvõttes poleks ka oluliselt kallim teostada, kui iga-aastane kanali hooldus. Mõistlik ja igas mõttes pikaajaliselt efektiivsem lahendus on Rukkirahu maanteetammi ehitamine (reserveerida tasuks maantee juurde varuruumi ka rööpapaarile).

Tammi pikkus: 4 km

Suuremad sildeosad: Rohuküla sadama juures, laevaliikluse võimaldamiseks

Meresügavus tammi all: alla 10 m

Hiiumaa praamireisi lühenemine: ca 5 km ehk ca  22% ehk minimaalselt  18  minutit  ühe otsa kohta

Vormsi praamireis lühenemine (Vormsi liini jaoks eraldi sildumissadamaga 2 km ehk umbes poole tammi peal) samuti ligi 25% ajast, ehk umbes 10-11 minutit ühe otsa kohta.


Siinjuures pole väheoluline, et kui uue Rukkirahu sadama kasutuselevõtuga tõuseks Hiiu praamide kiirus kas või 15%, mis on võimalik nii tänu vähenenud manööverdusele kanalisse sõidul, sügavamale merele  kui ka tänu väiksemale kütusekulule (lühema distantsi tõttu), on ajaline sääst veelgi suurem, isegi üle 20 minuti. See tähendab, et näiteks ühe mandrilkäiguga hoiaks hiidlane kokku juba 40 minutit sõiduaega. Siinjuures rääkimata ühiskondlikust võidust, mis kaasneb ühe praamitäie reisijate kokkuhoitud ajast väina ületusel. Erinevalt Muhu sillast pole Rukkirahu tammi puhul ka pädev rahaline argument, kuivõrd tammi rajamine oleks kuludelt võrreldav mõne aasta süvenduskuludega. Seda eelkõige madala merepõhja tõttu. Kõige kallimad rajatised tammi juures oleksid sadam ise ja sildekohad ristuvatele laevateedele. Igal juhul jääks Rukkirahu tammi hinnalipik vähemalt kaks korda väiksemaks, kui Saaremaa silla puhul, kuigi ajaline sääst oleks samas suurusjärgus (minutite osas juuksekarva lõhki ajamata). Samuti tõuseks oluliselt Hiiumaa ühenduskindlus.

Korrates niisiis üle veel korra kõik tammi plussid:

1) kiirem ja otsem ühendus Hiiumaaga

2) väiksem kütusekulu tänu väiksemale vahemaale

3) merekindlam ühendus raskete jääolude, madalvee või tormide korral, mis on probleemiks igal aastal

4) võimalus pakkuda sadamateenust ka suurema süvisega laevadele

5) väiksemad praamijärjekorrad kõrghooaegadel

6) pikaaajaline eelarvesääst nii kanalite süvendustöödelt kui ka praamiliikluselt laiemaltKindlasti on nii Rukkirahu kui Kuivarahu kanalite kasutus ka edaspidi mõistlik mootorpaatide, jahtide ja lõbusõidulaevade jaoks, mis on sel juhul ka odavam - väiksema ekspluatatsiooni tõttu. Samal ajal igapäevareisideks Hiiumaale, samuti suuremaks kaubaveoks ja muuks laevatransiidiks oleks palju optimaalsem, kiirem ja töökindlam lahendus Rukkirahule tammi ja sadama rajamine. Investeering tasuks end ära nii väiksema kütusekulu, lühenenud laevasõidu aja, merekindlama ühenduse kui ka keskkonnasäästu poolest. Nimelt väheneks selle lahendusega oluliselt Rukki kanali süvenedus-puhastustöö vajadus, kuna selle kasutusekspluatatsioon väheneks. Rukki tammi puhul oleks kindlasti oluline vältida Väikse väina tammi vigu, ehk tuleks tammile sisse projekteerida ka silded, ristuvate laevateede ja mere-elustiku jaoks.

No comments: