Sunday, May 17, 2009

8 ideed Eesti majanduse päästmiseks 2 aastaga

Olgu lisatud, et ideed ei pruugi olla lihtsasti teostatavad ega paljude meelest ka võimalikud...aga selleks nad ongi ideed.

- Tööpuuduse katastroofilise piiri ületamise vältimiseks alustada suurte ehitusprojektidega (praegu on seda odav teha), mainida võiks vaid mõnda alternatiivi: Saaremaa sild, Tartu-Tallinn mnt, Via Baltica, Rail Baltica. Need on investeeringud, mis kindlasti teeniksid end tagasi.

- Kulude kokkuhoiuks haldusreform - minna osaliselt üle enne II ms- aegsele haldusjaotusele : Viru maakond taasühendada, kaotada väikemaakonnad nagu Rapla- ja Põlvamaa.

- Vähendada olulisel määral Riigikogu suurust (51 või 61 liiget näiteks), et oleks täiesti selge, millised on iga liikme tööülesanded- ja vastutus. Praegu teenivad ainult vähesed oma palga välja. Võrdluseks: Europarlamendis on iga miljoni elaniku kohta keskmiselt 2 saadikut, Eesti parlamendis aga miljoni kohta 72 saadikut. Väiksema parlamendi puhul võiks ära kaotada valimiskünnise (künniseks oleks 1 saadikukoht) ja nii oleks ka rahva eelistused paremini esindatud.

- Läbirääkimiste teel Venelt tagasi saada Narva hüdroelektrijaam koos tammiga - leevendaks oluliselt energiaprobleeme. Selleks võiks vastu pakkuda näiteks Abhaasia iseseisvuse tunnustamist. Ala on de facto olnud iseseisev (st Georgiast sõltumatu) juba 1994. aastast ja oli eraldiseisev ka enne sm Stalini suurejoonelist ühendamist (kes teadupärast oli grusiin)

- Energiaküsimuse lahendamiseks tuleks kindlasti alustada suurte tuuleparkide või tuumajaama rajamist - rahastada vastavaid uuringuid.

- Pikendada raudtee-elektriliine kuni Tartuni - taaskord näide majandusse raha suunamisest, investeeringust, loodussõbralikust transpordist ja kulude kokkuhoiust (selle jaoks saab EL fondidest kindlasti toetusi)

- Pakkuda majanduslikkesse raskustesse sattunud inimestele (kodututele või lihtsalt hädasolijatele) võimalust maale elama asuda - tasuta elamispind või maa ja pakkuda tööd (kui on midagi pakkuda). Vähendada "surnud inimeste" osakaalu ühiskonnas (vangid, töötud, alkohoolikud jms), kuna inimressurss on kõige kriitilisem ressurss Eestis.

- Luua Eesti Innovatsioonikeskus, kuhu inimesed saaksid tulla ja väga sümboolse tasu eest või lihtsalt oma tööpanuse eest (kui nende idee on komisjonist läbi käinud) idee nullist üles ehitada. Keskuse mõte oleks pakkuda konsultatsioone, anda infot rahastamisvõimaluste, ideede potensiaalsete huviliste ning arendus- ja teostusvõimaluste kohta. Sisuliselt viia kokku Jaan Tatikad ja investorid. Tekib sünergia.

3 comments:

Rein Batuut said...

Pooled ettepanekud pole ju üldse majanduskriisiga seotud. Aga üldiselt on majanduskriisist väljumiseks nutikate eestlaste ideede kapist väljatulemist ja rakendamist. riigile ei maksa mingeid kohustusi panna, tal niigi probleeme pensionide ja muude toetuste jaoks raha klappimisega. ettevõtlus ja ajudepõhine tootmine - seda paraku 2 aastaga ellu ei vii. kui just iseendast ei alusta...

Rein Batuut said...

vaja*

Mihkel L said...

Nõus. Ainult et neid ideid on kapist pagana raske välja tuua, kui riik õlga alla ei pane. Lisaks muidugi seda, et pakutud ideed on rohkem ideelist laadi ja pole päris sellised "poisid, lähme teeme ära!" stiilis lahendused, mis, möönan ausalt, oleksid antud situatsioonis kindlasti paremad, kui pakutud ideed. Ainult et need kipuvad olema enamasti kas ainult aatemeeste ideed, nagu Vabadussõjas või sellised Sõõrumaa-ideed, mis ainult ühe mehe rikkaks teevad ja teised vaatavad ikka näljaste nägudega pealt.
Aitäh vastukaja eest. Edaspidigi teretulnud.