Monday, June 17, 2013


  P I I R I L E P I N G U     V A L E D E S T

                                     
                                                                                                   Postimehe karikatuur


"Õhk on valedest tiine..."  oli üks mõtteid, mis jäi kõlama 1.juuni konverentsilt
"Tartu rahu puutumatuse kaitseks". See ajendaski mind üles lugema, kui alatult ja
 südametunnistuseta on valmis võimupoliitikud mistahes väiteid kasutades
rahvuslikus televisioonis AVALIKULT VALETAMA ka

 sisuliste ja isegi põhimõtteliste küsimuste osas.


Mihkelson publikut eksitamas (5 korda):

1:  http://www.epl.ee/news/eesti/marko-mihkelson-enam-pole-preambulit-vaja-sest-see-on-taiesti-uus-leping.d?id=66127324

Ajakirjaniku küsimus:   Meenutan ka hetke, kus enne 2011. aasta parlamendivalimisi vastasite ERR-i küsimusele, kas pooldaksite piirilepingute ratifitseerimisseadusest preambuli eemaldamist. Siis oli teie kui IRL-i esindaja vastus „kindlasti mitte”.
VASTUS:  Ma olen samal seisukohal ka täna, selle pärast, et see protsess, mis täna toimub, ei eelda meilt mingisuguste muudatuste tegemist seadusesse, mida tehti 2005. aastal. Tegemist on sisult uute lepingutega. Tuleb täpsustada ka seda, et piirijoone üle pole konsultatsioone peetud.

Vale sisu: Mihkelson püüab küsimuse ära vahetada, öeldes et on samal seisukohal 2005. aasta lepingu suhtes, kuna nüüd on tegu juba teise lepinguga. Nota bene: välja ta seda ei ütle, tahtes jätta mulje, nagu poleks ta seisukoht vahepeal muutunud. Tegelikult lepingu tingimustes aga mingit sisulist muutust 2005. ja 2013.a vahel aset leidnud pole, seega on muutunud ikkagi Mihkelsoni seisukoht. Sisuliseks lepingu muutuseks ei saa lugeda seda, et lepingusse on lisatud klausel kinnitamaks, et "piirileping on rangelt tehniline ja ei käsitle muid küsimusi" 
Teiseks püüab ta demagoogiliselt jätta mulje, justkui oleks piirijoone kulgemise küsimus veel arutlusel, kuigi see on üldse piirilepingu arutlusel teemaderingist VM-i poolt ammu välja jäetud (juba 2012. aastal)


2:   " leping, mis ei kahjusta Eesti riigi õigusjärjepidevust" ("Foorum" 22.05.2013, 2.minut)

 > suursaadik Helme vastulause: "leping EI taga meie riigi õigusjärjepidevuse austamist Venemaa poolt, sest lepingus ei ole selle kohta mitte poolt sõnagi"

Viimane tähendab teisisõnu, et kui leping peaks Eesti õigusjärjepidevust kahjustama (lihtsalt näiteks seetõttu, et Vene F. saab edaspidi täielikult eitada Eesti riigi olemasolu enne aastat 1991), siis leping kahjustab RASKELT ja PÖÖRDUMATULT Eesti riigi õigusjärjepidevust, kuna selle tulemusel tühistub põhiseaduse paragrahv 122, kui ka Tartu rahuleping ise.

VALE nr 3  "Leping on Eesti rahvuslikes huvides."

> Mart Helme vastulause: "...tegevus, mis on karistusseadusiku paragrahv 232 alusel käsitletav riigireetmisena. Lahtisi otsi on ühesõnaga nii palju, et ma ei saa aru, milliseid rahvuslikke huve Marko Mihkelson silmas pidas."


VALE nr 4: "Leping parandab Eesti julgeoleku olukorda." 

>  Mart Helme vastulause: "Meil on suurepärane näide Läti näol. //...// Kas Vene-Läti suhted on oluliselt paranenud pärast piirilepingu sõlmimist?"


VALE nr 5: "Kui me selle probleemi [piirilepingu puudumise] lahendame, on see küsimus [julgeolekurisk, mida võidakse provokatiivselt ära kasutada] päevakorrast maast." (saade "Foorum" 22.05.13, 38. minut)


Tegu on täieliku ja sisulise jamaga hr Mihkelson'i poolt, kuna piirilepingu puudumine ei võta mingeid riske neis küsimustest maha. Ajalugu on korduvalt ja jätkuvalt kinnitanud, et need olukorrad võib initsieerida mitte millestki (lavastada) - näiteks "Metallist" juhtum 

http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?t=3470

Minister Paet (vähemalt 2 korda)
VALE nr 1: "..ligi 22 aastat kestnud kõnelusi" Millistest kõnelustest on jutt? Kõnelusi peeti üksnes aastatel 1994-96 ja 2012-2013. Sisulisi kõnelusi ei ole 22 aastat peetud!

VALE nr 2: "Kõiki asju ei saa ühte patta panna. Ma väidan, et seda on 22 aastat piirikõnelusi ka näidanud." "Vastasel juhul ei ole kuskil võimalik üldse mitte midagi saavutada." (saade "Foorum" 22.05.13, 34. minut)

TOPELTVALE SISU:

1) Välispoliitiliste läbirääkimiste praktika Venemaaga on näidanud, et just paketis tulebki Venemaaga lepinguid käsitleda, et üldse midagi saavutada.
2) sisulised läbirääkimised on kestnud vaevalt paar aastat (1994-96, 2012-13).
3) "Vastasel juhul pole üldse võimalik midagi saavutada" - Paet tugineb väitele, et kogu läbirääkimiste käik sõltub Moskva armust. Ühesõnaga esindab sisuliselt läbirääkimistel Venemaa, mitte Eesti huve.

hr Eesmaa (vähemalt 2 korda)

VALE nr 1: "Korrastame suhted Venemaaga."

Millisest korrastamisest me räägime? Stalinismi kuritegusid pole hukka mõistetud,

VALE nr 2: Eesmaa jutt "Helsingu" lepetest, mis peaksid justkui olema seotud piirilepingu teemaga. Nad ei ole absoluutselt teemaga seotud, kuna Eesti riiki de facto aastatel 1945-1975 ei eksisteerinud. Tegemist on räige hämaga hr Eesmaa poolt selles küsimuses.


Piiride nihutamine toimus Eesti Vabariigi seisukohalt de facto 1991.aastal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muuhulgas valetajate lausa  grammatiliselt väär keelekasutus (mis tekitab küsimusi, kas inimene on eesti keelt emakeelena kõnelev inimene)

x  Mihkelson  " ma ei tea, millisest pealkirjadest saatejuht siin viitab?"
x  Mihkelson "ma arvan, et siin on oluline kaks aspekti"
x   Eesmaa "See ei ole leping, mida iga eestlane on unistanud,"No comments: