Sunday, March 14, 2010

Otsus nr 173 ehk kuidas me vabadusest ilma jäime

Päts, Renning, Raskolnikov ja Simm...

See, mis järgnevalt lühidalt kirja saab pandud on vaid lühike ülevaade. Võib tunduda põhjendamatult ühekülgne, liighoogselt läbimõtlematu ja sisaldada ka väheolulisi vigu, kuid paljastuv sisu on hirmuäratavalt kole.

Millised suured jõud, ajupotensiaal ja finants seisis 1920.aastatel Nõukogude võimu taga, jätan ma tagasihoidlikult väljapakkumata oma teadmatuse tõttu selles valdkonnas. Kuid see, et jõud olid tugevad, võimsalt rahastatud, strateegiliselt ülikavalad ja läbimõeldud, pole kahtlustki. Ja siis polnudki vaja muud, kui leida üks Päts, Renning või Simm.

Miks Ilmjärve revolutsioonilist uurimust ja avastust nii vaikselt ja märkamatult on käsitletud, ma ei tea, aga selle sisu asetab viimase tüki mosaiikpildis, mis näitab ülimalt selgelt, kuidas Nõukogude Impeerium oma haarded Ida-Euroopasse ajas ja lõi aluse eduks II ms-s.

http://paber.ekspress.ee/Arhiiv/1999/36/Aosa/Eksklusiivuurimus.html
http://www.postimees.ee/htbin/2art?/utiliidid/pats/index.htmXesimene
http://www.thefreelibrary.com/Once+more+about+Konstantin+Pats+and+his+relationship+with+the+Soviet...-a0216183074

Nendelt linkidelt võib põhjalikult lugeda ja aru saada, et Päts koos abilistega ikka tõepoolest oli täielik reetur ja veel hirmuäratav reetur. Rahvas usaldas teda. Võib arvata, et ta oli V kolonnina pandud EW iseseisvumisprotsessi juba alguses teadlikult, et sobival hetkel ära kasutada. Nii või teisiti oli tegu kõige hirmuäratavama ja saatuslikuma reeturiga Eesti ajaloos. Pärast Vabadussõda alustati N.Liidu initsiatiivil EW-NVene Kaubanduskoja loomist. Eesti poolelt olid algatajaks Päts koos Renningu ja teistega.

Millega sisuliselt tegeldi, polnud miski muu kui sabotaazh. Samal ajal kui valitsus tegi jõupingutusi saavutamaks paremaid kaubandussidemeid läänega, töötas Päts idanaabrite mahitusel ja leival (NB! TÕESTATUD FAKTID) selle nimel, kuidas suuremat sõltuvust tekitada Idaga. Ja mitte ainult. Sedasama 1924.a loodud Kaubanduskoda kasutati muuhulgas Nõukogude Venemaa heaks spioneerides. Ja mis demokraatilikke kaubandussuhteid olekski saadud luua vaenuliku naaberriigiga, kus valitseb diktatuur ja inimelu väärtus on tühine?

Päts muidugi teadis seda. Ja teadsid ka paljud teised (näiteks Pusta). Vastuolud olid möödapääsmatud, kuid häda oli selles, et Päts oli osav poliitik ning pealegi hästirahastatud (Nõukogude allikad olid ju põhjatud), mistõttu tal õnnestus vähehaaval suurendada oma mõjuvõimu ja killustada vaenlasi. Eesti poliitiline maastik oli äärmiselt killustunud ja selline hästidistsiplineeritud vastane, nagu seda oli NVene luure, suutis koos quisling'ite abiga olukorda järjest enam poliitiliselt destabiliseerida. Muuhulgas oli Pätsil oma osa Balti riikide koostöö murendamises (osaval intrigandil on ju lihtne heauskseid osapooli tülli ajada).

Mitmed ajalooarhiividest leitud dokumendid tõestavad, et Päts ei tegutsenud mitte üksnes idanaabrite vahetalitajana, vaid sõna tõsises mõttes Vene huvide esindajana (loomulikult salaja), andes edasi infot Eesti sisepoliitilise olukorra kohta, välispoliitilise suunitluste suhtes j n e. Aga seosed ja reetmised ei lõpe. Järjest kasvav materiaalne toetus ning osalus naftasündikaadis 1930.tel aastatel(muuhulgas 4000 USD aastapalk) näitavad täiesti möödapääsmatu tõena Pätsi meelsust. Tões oli ta paindlik, kuid vales vankumatu.


Kui ta 1934. aasta 12-13. märtsi riigipöörde käigus (mida kaudselt samuti rahastati NVene poolt) võimu haaras, siis ütles ta muuhulgas rahvale, et riigipööre oli vajalik, et "Ära hoida võimalikku ohtu Eesti iseseisvuse püsimisele, mida kätkenuks endas vapside võimuletulek." Andke teada, kui te teate mõnda veel häbitumat valetajat Eesti ajaloost.

Ja noh, seal polnud enam palju vaja. Riigivõim oli haaratud, selgroog oli murtud: "Alea jacta est." Ka kõige tulihingelisema patrioodi vabadusepüüdluse saab murda ilma autundeta reeturlik poliitik. Eesti kaotas II ms 1934. aastal.

Laidoneri roll sündmustes on küll jäänud küsitavaks, aga puhtaks teda süüst pesta ei saa. Parimal juhul pidi ta olema nii loll, et uskus kinnisilmi Pätsi juttu. Kuid see ei tundunud tõenäoline. Eks oligi temal oma vaikiv roll selles tumedas loos.

Noh, ja identsed sündmused leidsid siis aset ka vennasvabariikides Lätis-Leedus. Karlis Ulmanis jt.Vastan etteruttavalt ära ka alatikerkiva küsimuse: "Miks nad üldse pidid laskma meil siis iseseisvuda, kui nad nii võimsad olid? Või miks see Päts pidi siis alguses kaasa aitama? Või kust ta teadis ette, mis juhtuma hakkab?"

No siin pole tegelikult midagi keerulist. Tuleb asja vaadata Moskva vaatenurgast. Loomulikult ei tea ma ühest vastust, kuid loogilisi seletusi on mitmeid. Esiteks on kindel fakt see, et tol hetkel kui Eesti iseseisvus, polnud Venel ala üle mingit tugevat kontrolli.

a) ajaloofaktid näitavad, et iseseisev EW võis olla lihtsalt Moskva aps. Pange tähele, et EW väljakuulutamine (milles osales vastuvaidlematult ka Päts) toimus PÄRAST Vene vägede Eestist lahkumist ja enne Saksa tulekut. Kommunistlik valitsus võis lihtsalt kasutada Eestit kilbi või õigustusena kallaletungiks hilisema võimaliku "Saksa okupatsioonivõimu rõhujate vastu". EW toonases tähenduses polnud tingimata NVene vastane, vaid liitlane või käsilane. Eestimeelsed jõud muidugi nii ei arvanud, kuid nende sekka eksinud reeturid nagu Päts küll. Ja reetur on nõus ju ükskõik millise teatriga kaasa minema, et teda ei avastataks. Väga raske oli tollastes tingimustes eristada eestimeelseid saksavastaseid ja nõukogudemeelseid saksavastaseid. Ehk siis tegelikult ei pruukinud ka lähimad sõbrad-tuttavad aru saada reeturi tegelikest mõtetest.

b) nähti, et Eesti iseseisvumine on paratamatu (või sellise võimaluse tekkimine on väga suur) ja sestap' saadeti ennatlikult rahvuslaste sekka quislingeid -> muide poliitiliselt väga kaval samm, kuna reeturil tekib iseseisvumisprotsessis aktiivselt osaledes palju suurem poliitiline võim, kui hiljem vaikselt sisse imbudes

c) Päts polnudki alguses reetur, vaid ta kallutati hiljem ümber -> minu arvates väga ebatõenäoline variant


Ajalugu ei saa ümber pöörata, aga vähemasti oleks hea teada, kuidas asjad tegelikult olid. Asjad olid koledad:) Ikka väga koledad. Terve eesti rahvas reedeti ühe kahepalgelise võimumehe poolt. Mis jäi teostamata 1924. aastal, sai teoks 1934. aastal.

No comments: